Dispensationsansøgninger modtages, grundet ikrafttrædelse af den nye dronelovgivning, ikke efter den 31. august 2016. Og pga. en overvældende modtaget sagsmængde indenfor den seneste tid, kan det ske at sagsbehandlingen overskrider de 4-6 uger, der beskrives nedenfor.

Har du indsendt din dispensation inden 31. august 2016?

Såfremt du har indsendt din dispensationsansøgning før den 31. august 2016 vil den blive behandlet så hurtigt som muligt (normalt 4-6 uger), men grundet en stor sagsmængde modtaget op til den nye lovgivning, kan det ske at sagsbehandelingen overskrider normal behandlingstid.

Har du indsendt din ansøgning til Trafik- og Byggestyrelsen inden 1. september samt modtaget et TS-nummer?

Bedes du indsende din ansøgning, forsikringsbevis, udskrift fra CVR-registret samt din driftshåndbog til dispensation@uastestcenter.dk - ved tvivlsspørgsmål kontakt Henning Mussegaard på telefon: 5116 5811.

Ønsker du at blive uddannet dronefører fra 1. september 2016?

Såfremt du ikke er indehaver af en godkendt dispensation, fra før den nye lov trådte i kraft, og ønsker at være uddannet dronefører efter 1. september er det vigtigt, at du ser dig om efter et uddannelsessted, da fremtidige droneførere skal gennemgå uddannelse på et af Trafik- og Byggestyrelsen godkendt uddannelsessted.

Flyveprøve i forbindelse med en tidligere indsendt dispensation

En flyveprøve vil foregå undervejs i godkendelsesprocessen. Flyveprøven foregår enten i Hans Christian Andersen Lufthavn ved Odense, eller på en modelflyveplads. For tiden tilbyder vi at afholde prøver i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Du betaler kun for den medgåede tid til prøven. Hvis du har et ønske om at aflægge prøven på en anden godkendt modelflyveplads, kan det arrangeres mod at betale for kontrollantens kørsel til den ønskede lokalitet.

Formålet med flyveprøven er at konstatere, at du kan operere dronen generelt. Hvis din driftshåndbog omhandler specielle opgaver, vil du blive bedt om at vise de manøvrer, der kan tænkes at forekomme i forbindelse med disse opgaver. Flyveprøven vil typisk tage fra 1,5- 2 timer inklusiv teoretisk og teknisk gennemgang før prøven.

Hvis du søger dispensation til operationer, hvor der er krav til redundans på dronen, vil prøven også indeholde en redundans-test. Du skal eksempelvis kunne lande en multirotordrone med en propel stoppet.

Gebyr

Behandling af din dispensationsansøgning pålægges gebyr efter timeforbrug jævnfør vores forretningsbetingelser. Dette gælder som udgangspunkt, som nævnt ovenfor, også forbrugt tid til kontakt via telefon, e-mail m.v.

Yderligere oplysninger

Alle henvendelser vedrørende dispensationsansøgninger iflg. AIC B 08/14 rettes til UAS Test Center Denmark:

Henning Mussegaard - Operatørgodkendelser
e-mail: dispensation@uastestcenter.dk 
Telefon: 5116 5811 (træffetid mandag-torsdag 9-16).

Adresse:
UAS Test Center Denmark
Lufthavnvej 151
5270 Odense N