Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet

Ved mere end et ansøgningsskema, læg da disse i samme fil.

Påkrævet
Påkrævet

Ved mere end én fil, læg da disse sammen.

OBS - Upload venligst ikke user manual for dronen.

Jeg accepterer forretningsbetingelserne
Påkrævet
Jeg har indsendt ansøgningsskema til info@tbst.dk inden jeg uploader ansøgning og bilag her
Påkrævet

Hvordan får jeg en dispensation?

Her på siden kan du indsende din dispensationsansøgning til erhvervsmæssig brug af droner iflg. AIC B 08/14.

 

 1. Læs relevant information om regler m.v. på Trafikstyrelsens hjemmeside. Som supplement kan trafikstyrelsens FAQ - Spørgsmål og svar-sektion også bruges. Informationen bør være tilstrækkeligt grundlag for at udarbejde din ansøgning. Da behandling af ansøgninger er pålagt gebyr efter forbrugt tid (dette gælder også evt. kontakt via telefon og email), anbefaler vi, at du sætter dig grundigt ind materialet.

 2. Udfyld formularen på denne side og upload de krævede dokumenter (enten i en samlet pdf-fil eller som .zip mappe).
  Send samtidig en kopi af ansøgningsskemaet direkte til Trafikstyrelsen på info@tbst.dk

 3. Når vi modtager din ansøgning, gennemgår vi den og indsender indstilling til Trafikstyrelsen (se forretningsbetingelser for forventet behandlingstid) i tilfælde af, at vi kan godkende den. Hvis der er fejl eller mangler i ansøgningen, får du den retur med kommentarer pr. e-mail.

 4. Flyveprøve: Udover godkendelse af din driftshåndbog vil du blive indkaldt til en prøve (undtagen kategori 1 A), hvor du skal vise, at udstyret og håndteringen heraf lever op til kravene.

 5. Du modtager den endelige dispensation direkte fra Trafikstyrelsen.

Flyveprøve

En flyveprøve vil foregå undervejs i godkendelsesprocessen. Flyveprøven foregår enten i Hans Christian Andersen Lufthavn ved Odense, eller på en modelflyveplads. For tiden tilbyder vi at afholde prøver i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Du betaler kun for den medgåede tid til prøven. Hvis du har et ønske om at aflægge prøven på en anden godkendt modelflyveplads, kan det arrangeres mod at betale for kontrollantens kørsel til den ønskede lokalitet.

Formålet med flyveprøven er at konstatere, at du kan operere dronen generelt. Hvis din driftshåndbog omhandler specielle opgaver, vil du blive bedt om at vise de manøvrer, der kan tænkes at forekomme i forbindelse med disse opgaver. Flyveprøven vil typisk tage fra 1,5- 2 timer inklusiv teoretisk og teknisk gennemgang før prøven.

Hvis du søger dispensation til operationer, hvor der er krav til redundans på dronen, vil prøven også indeholde en redundans-test. Du skal eksempelvis kunne lande en multirotordrone med en propel stoppet.

Udvidelse af eksisterende dispensation med nye droner

 1. Udvidelse med ny drone i samme kategori (1A, 1B og 2) af samme type (eksempel på typer : 1. helikopter- multirotor 2. fixed wing):

 2. Ansøger fremsender mail til dispensation@uastestcenter.dk med oplysning om den nye drone, erklæring om at dronen er/vil blive forsikret samt erklæring om at drifthåndbog bliver opdateret med  den nye drone.

  1. UAS Test Center Denmark svarer tilbage med nyt registrerings nr. og indstiller til Trafik-og Byggestyrelsen at den eksisterende dispensation udvides med den nye drone.

 3. Hvis der er tale om en drone i højere kategori ( 1B eller 2) kræver det en fornyet ansøgning og behandling af drifthåndbog samt flyveprøve.

Gebyr

Behandling af din dispensationsansøgning pålægges gebyr efter timeforbrug jævnfør vores forretningsbetingelser.
Dette gælder som udgangspunkt, som nævnt ovenfor, også forbrugt tid til kontakt via telefon, e-mail m.v.

Yderligere oplysninger

Alle henvendelser vedrørende dispensationsansøgninger iflg. AIC B 08/14 rettes til UAS Test Center Denmark:

Henning Mussegaard - Operatørgodkendelser
e-mail: dispensation@uastestcenter.dk 
Telefon: 5116 5811 (træffetid mandag-torsdag 9-16).

Adresse:
UAS Test Center Denmark
Lufthavnvej 151
5270 Odense N

OBS: Som nævnt ovenfor skal dispensationsansøgningen indsendes via formularen på denne side og ikke pr. email.